PP w Rutce Tartak - KMP Suwałki

PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko asp. szt. Artur Kordowski  

 

e-mail: artur.kordowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 18 12

tel. kom. 696 471 347

p.o. Kierownika Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko st.sierż. Lidia Łowczyńska Rejon XXII
tel. 885 997 259

 

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego ,, Lewiatan", znajdującego się przy ul. Suwalskiej w miejscowości Wiżajny

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 27.08.2018 r. do 27.02.2019 r.

Zaplanowane działania:

- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu,
- nawiązanie kontaktu z GKRPA, odnośnie ewentualnych sygnałów o sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, jak też wspólna kontrola miejsca objętego planem priorytetowym,
- kontrole rejonu przez dzielnicowego sąsiedniego rejonu oraz przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie,
- spotkania z wójtem Gminy Wiżajny oraz pracownikami Urzędu Gminy, w trakcie których zwrócić uwagę na informowanie dzielnicowego o wszelkich naruszeniach porządku prawnego w miejscu zagrożonym,
- przeprowadzanie rozmów ze społecznością lokalną, w trakcie których poruszać przedmiotowy temat i uczulać mieszkańców, by w razie jego występowania informowali odpowiednie służby,
- współpraca z właścicielem, pracownikami sklepu oraz zarządcą terenu w zakresie informowania dzielnicowego o naruszeniach porządku prawnego,
- wspólne działania z funkcjonariuszami Straży Granicznej, ukierunkowanie na wyeliminowanie zagrożenia,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Sołtysi oraz Urząd Gminy Wiżajny, w tym GKRPA w ramach pomocy przy informowaniu mieszkańców o zamierzeniach planu.

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko mł. asp. Przemysław Rydzewski Rejon XXIII
tel. 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie przy  ul. Wojska Polskiego, rejon cmentarza.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 01.12.2018 r. do 01.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

- systematyczne dokonywanie kontroli w ramach obchodu,
- kontrole przez patrole skierowane do służby na tym terenie,
- wspólne służby z uprawnionymi podmiotami,
- nawiązanie kontaktu z GKRPA w Rutce Tartak, celem uzyskania informacji o ewentualnych sygnałach dotyczących: osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących w pobliskim rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym w m. Rutka Tartak
 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

sołtysi wsi Rutka Tartak, pracownicy Urzędu Gminy w Rutce Tartak, w tym GOPS Rutka Tartak, w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

Imię i Nazwisko mł. asp. Maria Jedynasty Rejon XXIV
tel. 885 997 260

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie rejonu przez grupującą się młodzież z pobliskiej szkoły w godzinach popołudniowych oraz w godzinach wieczorowo nocnych spożywanie alkoholu, a także  zakłócanie spokoju i porządku publicznego w rejonie wiat i parkingu nad jeziorem Kaletnik za jednostką OSP w miejscowości Kaletnik.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz analiza interwencji przeprowadzonych w tym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

od 04.10.2018 r. do 04.03.2019 r.

Zaplanowane działania:

- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na wykroczenia,
- kontrole w/w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie,
- poinformowanie sołtysów wsi Kaletnik o założeniach planu priorytetowego,
- nawiązanie kontaktu z GKRPA w Szypliszkach, celem uzyskania informacji o ewentualnych sygnałach dotyczących: osób uzależnionych od alkoholu, zamieszkujących w pobliskim rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, bądź nietrzeźwym w m. Kaletnik,
- nawiązanie kontaktu z ZS w Kaletniku, celem współpracy w organizacji informacyjno-  edukacyjnych spotkań z młodzieżą.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

sołtysi wsi Kaletnik, pracownicy Urzędu Gminy w Szypliszkach, w tym GOPS w Szypliszkach, w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Szypliszki

Adamowizna, Aleksandrówka, Andrzejewo, Becejły, Białobłota, Bilwinowo, Budzisko, Czerwonka, Szelment,  Deksznie, Dębniak, Dębowo, Fornetka, Głęboki Rów, Jasionowo, Jegliniec, Jeziorki, Kaletnik, Klonorejść, Kociołki, Krzywólka, Kupowo-Folwark, Lipniak, Lipowo, Łowocie, Majdan Mikołajówka, Grauże Nowe, Olszanka, Podwojponie, Pokomsze, Polule, Postawelek, Przejma Mała, Przejma Wielka, Przejma Wysoka, Romaniuki, Rybalnia, Sadzawki, Sitkowizna, Słobódka, Grauże Stare, szypliszki, Wesołowo, Węgielnia, wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, zaboryszki, Żubryn, Żyrwiny.

Imię i Nazwisko

sierż. Gabriel Leszczyński

Rejon XXV
tel 885 997 261

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu niewyznaczonym, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w  m.  Jeleniewo w okolicy ul. Słonecznej 5, rejon sklepu spożywczego
 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 01.09.2018 r. do 31.03.2019 r.

Zaplanowane działania:

- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu,
- kontrole w/w rejonu przez patrole skierowane do służby na tym terenie,
- przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami Jeleniewa na temat zagrożeń,
- nawiązanie współpracy z GKRPA, odnośnie monitorowania sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym lub nieletnim
- organizowanie wspólnych służb z uprawnionymi podmiotami jak: Straż Graniczna, Straż Leśna, pracownicy GKRPA.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Wójt Gminy Jeleniewo, pracownicy GOPS w Jeleniewie, w ramach pomocy przy informowaniu mieszkańców o zamierzeniach planu. Straż Graniczna, w ramach wspólnych patroli.

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Jeleniewo

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Udryn, Udziejek.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.