PP w Rutce Tartak - KMP Suwałki

PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko asp. szt. Grzegorz Kiec  

e-mail: grzegorz.kiec@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: czwartek 8:00 - 12:00


 

Imię i Nazwisko st.sierż. Lidia Łowczyńska Rejon XXII
tel. 885 997 259

 

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Plan priorytetowy dla rejonu :

Spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego w miejscowości Wiżajny ul. Rynek w rejonie przystanku PKS

Działania:

- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu.

- nawiązanie kontaktu z GKRPA oraz szkołą o odnośnie przekazywania informacji o sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i spożywania alkoholu przez osoby nieletnie.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

 

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko sierż. szt. Przemysław Rydzewski Rejon XXIII
tel. 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

Imię i Nazwisko mł. asp. Maria Jedynasty Rejon XXIV
tel. 885 997 260

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak3@bk.policja.gov.pl

Plan priorytetowy dla rejonu:

Nieprawidłowe zachowania pieszych ( przechodzenie przez jezdnię w miejscach niewyznaczonych) , oraz kierujących (nieprawidłowe parkowanie ) w m. Szypliszki ul. Suwalska , co powoduje zagrożenia bezpieczeństwa i utrudnienia w ruchu drogowym.

Działania:

- sporządzono Kartę Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli wskazanego rejonu przez służby zewnętrzne KMP , szczególnie przez skierowane do służby w w/w rejonie patrole ruchu drogowego

- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

 

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Szypliszki

Adamowizna, Aleksandrówka, Andrzejewo, Becejły, Białobłota, Bilwinowo, Budzisko, Czerwonka, Szelment,  Deksznie, Dębniak, Dębowo, Fornetka, Głęboki Rów, Jasionowo, Jegliniec, Jeziorki, Kaletnik, Klonorejść, Kociołki, Krzywólka, Kupowo-Folwark, Lipniak, Lipowo, Łowocie, Majdan Mikołajówka, Grauże Nowe, Olszanka, Podwojponie, Pokomsze, Polule, Postawelek, Przejma Mała, Przejma Wielka, Przejma Wysoka, Romaniuki, Rybalnia, Sadzawki, Sitkowizna, Słobódka, Grauże Stare, szypliszki, Wesołowo, Węgielnia, wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, zaboryszki, Żubryn, Żyrwiny.

Imię i Nazwisko

sierż. szt. Łukasz Opanowski

Rejon XXV
tel 885 997 261

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak4@bk.policja.gov.pl

Plan priorytetowy dla rejonu:

Przeciwdziałanie kłusownictwu w rejonie lasów w okolicach miejscowości Wodziłki - Szeszupka

Działania:

- nawiązanie kontaktu z przedstawicielami koła łowieckiego, którego obwód znajduje się w w/w rejonie

- wystąpienie o organizację wspólnych służb zwłaszcza nocnych w w/w rejonie ze Strażą Leśną i Strażą Graniczna

- systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu.

- rozmowy z mieszkańcami i informowanie ich o zagrożeniu oraz o toku postępowania.

 

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Jeleniewo

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Udryn, Udziejek.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.