PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko asp. Adam Raczkowski  

e-mail: adam.raczkowski@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. +48 47 714 71 20

tel. kom. 606 619 567

 Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Kazimierz Bordzio Rejon XIX
tel. 606 469 389

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu „Antur” w Filipowie na ul. Fabrycznej 4 oraz bloku nr 2 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz podejmowanych interwencji w tym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Styczeń – luty 2020 – sporządzenie KZD, spotkanie z członkami GKRPA w Filipowie
 • Luty-marzec 2020 – informowanie podczas spotkań , odwiedzin rodzin oraz w ramach codziennej służby mieszkańców o obowiązujących przepisach w przedmiocie „spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem”, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu
 • Styczeń – czerwiec 2020 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Styczeń -czerwiec 2020-reagowanie na wykroczenia z art. 43¹ ust.1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości
 • Luty-marzec 2020-spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie oraz właścicielem sklepu, poinformowanie o występującym zagrożeniu
 • Kwiecień-maj 2020-wystąpienie do właściciela sklepu „Antur” o zamontowanie monitoringu w obrębie sklepu
 • Czerwiec 2020 – spotkanie z mieszkańcami osiedla blokowego oraz członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • GKRPA w Filipowie – omówienie występującego problemu, współpraca oraz wspólne kontrole
 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie – poinformowanie rady osiedla mieszkaniowego o występującym problemie oraz współpraca
 • Właściciel sklepu „Antur” - zwracanie szczególnej uwagi i uczulenie ekspedientek na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu spożywania alk0oholu w miejscu objętym zakazem

 

Pokój i telefon tel.+48  47 714 71 22 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty.

Imię i Nazwisko  asp. szt.  Grzegorz Jóźwik

Rejon XX
tel. 885 997 249 

e-mail: dzielnicowy.filipow2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Wałęsające się bezpańskie psy oraz nie zachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów) w miejscowości Zusno gm. Filipów w godzinach popołudniowych i wieczorowo- nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • kwiecień 2020- sporządzenie KZD, spotkanie z sołtysem wsi oraz Wójtem Gminy Filipów
 •  maj 2020 r- spotkanie z przedstawicielami fundacji „Zwierzęta Niczyje” w celu omówienia postępowania wobec zwierząt bezpańskich.
 •  kwiecień- czerwiec 2020- propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu. Informowanie o zagrożeniach związanych z nieprawidłowymi zachowaniami podczas trzymania zwierząt oraz odpowiedzialnością prawna wynikająca z art 77 KW.
 • kwiecień- wrzesień 2020- wzmożona własna kontrola miejsca zagrożonego w przypadku ujawnienia wałęsających się bezpańskich psów podejmowanie działań wspólnie z Urzędem Gminy Filipów w celu odłowienia oraz kontrole gospodarstw i miejsc naniesionych na KMZB gdzie nie przestrzegane są zasady prawidłowego trzymania zwierząt, stanowcze reagowanie na popełniane przestępstwa i wykroczenia.
 • wrzesień 2020- spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zusno gm. Filipów analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 

 • Urząd Gminy w Filipowie
 • Fundacja Zwierzęta Niczyje w Suwałkach
 • Gabinet Weterynaryjny w Filipowie Tadeusz Kardel

 

 

     
Pokój i telefon tel. +48 47 714 71 22

Gmina Filipów
Wsie: Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

 


Imię i Nazwisko sierż. Rafał Domański Rejon XXI
tel. 885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych na przystanku PKS oraz w rejonie gminnej siłowni w parku w Przerośli ul. Rynek w miejscu objętym zakazem spożywania.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zaplanowane działania:

Styczeń 2020 – sporządzenie KZD, spotkanie z Wójtem Gminy Przerośl oraz sołtysami wsi

Styczeń-Luty 2020 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin w ramach codziennych służb obchodowych oraz informowanie społeczeństwa o obowiązujących przepisach w przedmiocie „spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem”, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI.

Luty 2020 –spotkania z właścicielami lokali handlowych celem informowania społeczeństwa przez pracujące w lokalach ekspedientki o obowiązujących przepisach w przedmiocie zakazu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem

Marzec 2020 – Spotkanie z członkami GKRPA w Przerośli w Przerośli oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie sklepów monopolowych znajdujących się w pobliżu parku.

Kwiecień 2020 – Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Przerośli – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu.

Maj – Czerwiec 2020 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

Czerwiec 2020 – spotkanie z mieszkańcami Przerośli, członkami GKRPA, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • UG Przerośl i GKRPA w Przerośli- omówienie problemu oraz przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie sklepów monopolowych znajdujących się w pobliżu parku.

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przerośli- przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu.

 • Właściciele Sklepów Spożywczo- Przemysłowych w Przerośli ul. Rynek - zwracanie szczególnej uwagi i uczulanie personelu na obowiązujące przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

 • Sołtysi wsi wchodzących w skład Gminy Przerośl- informowanie mieszkańców wsi o obowiązujących przepisach w przedmiocie zakazu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem

Pokój i telefon tel. +48 47 714 71 22 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87  567 24 03.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.