PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko asp. szt. Bogdan Mentel  

e-mail: bogdan.mentel@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1811

tel. kom. 606 619 567

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Kazimierz Bordzio Rejon XIX
tel. 606 469 389

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

charakterystyka zagrożenia :spożywanie alkoholu w parku w Filipowie na ul. Plac Stefana Batorego.

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

sporządzenie KZD, spotkanie z członkami GKRPA  w Filipowie..

wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

 – spotkanie z mieszkańcami  Filipowa oraz właścicielami sklepów poinformowanie o występującym zagrożeniu.

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty.

Imię i Nazwisko  asp. szt.  Grzegorz Jóźwik

Rejon XX
tel. 885 997 249 

e-mail: dzielnicowy.filipow2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Kłusownictwo na jez. Rospuda gm. Filipów w  godzinach wieczorowo- nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zaplanowane działania:

spotkanie z sołtysami wsi miejscowości sąsiadujących tj. Rospuda, Wólka, Czarne, Huta. Informacja do Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach o podejmowanych działaniach; wzmożona własna kontrola miejsca zagrożonego, przynajmniej raz na kwartał wspólne służby i działania z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej w Suwałkach; spotkanie z mieszkańcami miejscowości  Rospuda, Wólka, Czarne, Huta, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Państwowa Straż Rybacka w Suwałkach- informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach, ujawniania osób zajmujących się kłusownictwem

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów
Wsie: Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

Imię i Nazwisko sierż. Rafał Domański Rejon XXI
tel. 885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania w parku w Przerośli  na ul. Rynek  oraz grupowanie się młodzieży i nieletnich zagrożonych demoralizacją na parkingu przy przystanku PKS.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zaplanowane działania:

Spotkanie z członkami GKRPA w Przerośli w Przerośli oraz wystąpienie do GKRPA o przeprowadzenie wspólnych działań np. sprawdzenie sklepów monopolowych znajdujących się w pobliżu parku; cykliczne kontrole  w rejonie parku oraz parkingu przy przystanku PKS  w ramach codziennych  służb obchodowych ;   informowanie społeczeństwa o obowiązujących przepisach  w przedmiocie zakazu spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem ; zorganizowanie spotkań  z młodzieżą  w Szkole Podstawowej w Przerośli – kampania informacyjna na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu;  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożenia, ujawnianie sprawców wykroczeń egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego
  • Szkoła Podstawowa w Przerośli –spotkania  mające na celu przestrzeganie i edukowanie młodzieży w zakresie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i innych środków działających podobnie .
  • Urząd Gminy w  Przerośli- spotkania ze społeczeństwem– kampania informacyjna
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkania z członkami    odnośnie ewentualnych sygnałów o sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym w sklepie

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.