PP w Filipowie - KMP Suwałki

PP w Filipowie

PP w Filipowie

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek Policji w Filipowie
16-424 Filipów
ul. Wólczańska 2

Imię i Nazwisko asp. szt. Bogdan Mentel  

e-mail: bogdan.mentel@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1811

tel. kom. 606 619 567

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Kazimierz Bordzio Rejon XIX
tel. 606 469 389

e-mail: dzielnicowy.filipow1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie skateparku w Filipowie na ul. Garbaskiej we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne rozpoznanie, Informacje od mieszkańców oraz podejmowanych interwencji w tym rejonie

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

Styczeń- luty 2019 r.- sporządzenie KZD, spotkanie z członkami GKRPA w Filipowie

Styczeń- czerwiec 2019 r.- wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Styczeń- czerwiec 2019 r.- reagowanie na wykroczenia z art. 43¹ ust.1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości

Marzec- kwiecień 2019 r. -spotkanie z mieszkańcami Filipowie oraz właścicielami sklepów, poinformowanie o występującym zagrożeniu

Marzec- maj 2019 r. -wspólne kontrole z członkami GKRPA w Filipowie okolicznych obiektów handlowych pod kątem nieprawidłowości przy sprzedaży alkoholu oraz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

  • GKRPA w Filipowie – współpraca i wspólne kontrole
  • Szkoła Podstawowa w Filipowie – współpraca i spotkania z młodzieżą

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Filipów 
Filipów -ulice: Plac Stefana Batorego, Wólczańska, Wiszowatego, Emilii Plater, Rospuda, Polna, Olendry, Kwiatowa, Mieruniszka, Minkiewicza, Konopnickiej, Jordyka, Grecka, Bema, 1-go Maja, Fabryczna, Garbaska.
Wsie: Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Filipów Czwarty.

Imię i Nazwisko  asp. szt.  Grzegorz Jóźwik

Rejon XX
tel. 885 997 249 

e-mail: dzielnicowy.filipow2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Wałęsające się bezpańskie psy oraz nie zachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów) w miejscowości Garbas Pierwszy gm. Filipów w godzinach popołudniowych i wieczorowo- nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne rozpoznanie, Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

- styczeń 2019 r.- sporządzenie KZD, spotkanie z sołtysem wsi oraz Wójtem Gminy Filipów

- luty 2019 r.- spotkanie z przedstawicielami fundacji „Zwierzęta Niczyje” w celu omówienia postępowania wobec zwierząt bezpańskich.

- styczeń- kwiecień 2019 r.- propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu. Informowanie o zagrożeniach związanych z nieprawidłowymi zachowaniami podczas trzymania zwierząt oraz odpowiedzialnością prawna wynikająca z art 77 KW.

- styczeń- czerwiec 2019 r.- wzmożona własna kontrola miejsca zagrożonego w przypadku ujawnienia wałęsających się bezpańskich psów podejmowanie działań wspólnie z Urzędem Gminy Filipów w celu odłowienia oraz kontrole gospodarstw i miejsc naniesionych na KMZB gdzie nie przestrzegane są zasady prawidłowego trzymania zwierząt, stanowcze reagowanie na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

- czerwiec 2019 r.- spotkanie z mieszkańcami miejscowości Garbas Pierwszy gm. Filipów analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 

  • Urząd Gminy w Filipowie
  • Fundacja Zwierzęta Niczyje w Suwałkach
  • Gabinet Weterynaryjny w Filipowie Tadeusz Kardel

 

     
Pokój i telefon tel. 87 564 1811

Gmina Filipów
Wsie: Bitkowo, Czarne, Czostków, Garbas Drugi, Huta, Motule Stare, motule Nowe, Mieruniszki, Rospuda, Supienie, Tabałówka, Wólka, Agrafinówka, Bartnia Góra, Dębszczyzna Nowa, Dębszczyzna Stara, Garbas Pierwszy, Jemieliste, Mieruniszki, Olszynka, Smolenka, Szafranki, Zusno.

 


Imię i Nazwisko sierż. Rafał Domański Rejon XXI
tel. 885 997 251

e-mail: dzielnicowy.filipow3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych i hodowlanych przez ich właścicieli we wsiach Nowa Przerośl oraz Kolonia Przerośl.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne rozpoznanie, informacje od mieszkańców oraz liczne interwencje i zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Zaplanowane działania:

Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego celem regularnej kontroli w/w miejsc i eliminacji zagrożenia w trakcie pełnienia służby - styczeń 2019 r.;

- spotkanie z przedstawicielem fundacji „Zwierzęta Niczyje” celem omówienia właściwego postępowania wobec zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pomocy ze strony fundacji w przypadkach zwierząt nieposiadających właścicieli - luty 2019 r.

- spotkania informacyjne z mieszkańcami i sołtysami wskazanych wsi oraz lekarzem weterynarii dotyczące poprawy bezpieczeństwa, informowanie o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa przy trzymaniu zwierząt oraz o odpowiedzialności karnej– styczeń- luty 2019 r.

- zorganizowanie spotkań z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Przerośli oraz Pawłówce – kampania informacyjna i działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży dotycząca przedmiotowego zagrożenia marzec- kwiecień 2019 r.

- cykliczne kontrole gospodarstw rolnych, siedlisk i miejsc wskazanych przez mieszkańców gminy, sołtysów wsi, zaznaczonych na KMZB oraz ujawnionych w ramach codziennych służb obchodowych wspólnie z dzielnicowym rejonu XIX i rejonu XX - bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia – luty- czerwiec 2019 r.

- informowanie społeczeństwa o obowiązujących przepisach w przedmiocie niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez ich właścicieli podczas rozmów w punkcie Przyjęć Interesantów oraz odwiedzin w ramach codziennych służb obchodowych – styczeń – czerwiec 2019 r.

- odławianie bezpańskich psów przy współpracy z Urzędem Gminy w Przerośli - styczeń- czerwiec 2019 r.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

  • UG w Przerośli
  • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przerośli oraz Szkoły Podstawowej w Pawłówce
  • Gabinet Weterynaryjny - Rafał Bukowski
  • Fundacja Zwierzęta Niczyje w Suwałkach
Pokój i telefon tel. 87 564 1811 Gmina Przerośl
Przerośl- ulice: Dworna, Holendry, Katowska, Kościelna, Rynek, Stefana Batorego, Suwalska, Szkicówka, Wielka, Wiżańska, Zusenkowska, Żabia, Jerzego Grodzkiego, Ks. Stanisława Kamieńskiego, Strażacka, Krótka, Wojciecha Radzymińskiego, Jana Rydzewskiego, Młyńska, Spacerowa.
Wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kruszki, Łanowicze Małe, Morgi, Olszynka, Pawłóka Nowa, Pawłówka Stara, Przełomka, Romanówka, Prawy Las, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, Zusenko, Kolonia Przerośl, Przystajne, Rakówek, Nowa Przerośl, Krzywólka.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.