PP w Bakałarzewie - KMP Suwałki

PP w Bakałarzewie

PP w Bakałarzewie

Posterunek Policji w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12

Imię i Nazwisko asp. szt. Gryszkiewicz Zdzisław

tel. 885 997 103

e-mail:zdzislaw.gryszkiewicz@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1750

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00

Punkt przyjęć interesantów w Raczkach

ul. Nowe Osiedle 4

wtorek 10.00-12.00   piątek 15.00-17.00


Imię i Nazwisko asp. szt.  Jan Jankowski

Rejon XVI
tel. 885 997 262

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie i spożywanie alkoholu wbrew zakazowi w rejonie stadionu gminnego w Raczkach ul. Kościelna 21 w porze dziennej i wieczorowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zdiagnozowane na podstawie sygnałów społecznych, własnych obserwacji oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 22.01.2019 r. do 21.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń-luty 2019 roku w trakcie pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanych rejonów, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, spotkania z przedstawicielami lokalnych władz i przedstawienie problemu i jego sposobów eliminacji oraz umieszczenie na stronie internetowej KMP w Suwałkach informacji o działaniu .
 • marzec-kwiecień 2019 roku w trakcie pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanego rejonu w porach rannych, dziennych oraz wieczorowych, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, spotkania z władzami władz lokalnych (UG w Raczkach).
 • maj-czerwiec bezwzględne represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń (mandaty karne, wnioski o ukaranie) wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego,
 • lipiec spotkania ze społeczeństwem lokalnym, przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej-podsumowanie osiągniętych celów we wskazanym rejonie

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Raczkach – instalacja (możliwość) monitoringu obejmującego teren wskazany w planie.
 • informowanie Urząd Gminy w Raczkach – o przepisach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksu wykroczeń.
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanych miejscach w trakcie codziennych rannych obchodów.

 

Pokój i telefon tel: 87 564 1753 Raczki ulice:
1 Maja 2-46, Browarna, Chłodna, Chrobrego, Kościelna 1-20 posesje, Kościelna 21-32 osiedle, Mieszka I-go, Nadrzeczna, Plac Kościuszki, Raczkowska, Suwalska, Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego. 
Wsie:
Bakaniuk, Choćki, Franciszkowo, Józefowo, Koniecbór, Krukówek, Kurianki I, Kurianki II, Lipowo, Podwysokie, Rabalina, Rudniki, Sidory, Stoki, Żubrynek.

Imię i Nazwisko asp. Wojciech Wasilewski

Rejon XVII
tel. 885 997 263

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie i spożywanie alkoholu wbrew zakazowi w rejonie stadionu gminnego w Raczkach ul. Zielona w porze dziennej i wieczorowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów społecznych, własnych obserwacji oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 22.01.2018 r. do 21.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń-luty 2019 roku w trakcie pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanych rejonów, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, spotkania z przedstawicielami lokalnych władz i przedstawienie problemu i jego sposobów eliminacji oraz umieszczenie na stronie internetowej KMP w Suwałkach informacji o działaniu .
 • marzec-kwiecień 2019 roku w trakcie pełnionych służb obchodowych kontrole wskazanego rejonu w porach rannych, dziennych oraz wieczorowych, rozpropagowanie wśród mieszkańców celu podjętych działań, spotkania z władzami władz lokalnych (UG w Raczkach).
 • maj-czerwiec bezwzględne represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń (mandaty karne, wnioski o ukaranie) wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego,
 • lipiec spotkania ze społeczeństwem lokalnym, przedstawicielem samorządu lokalnego (UG Raczki) podsumowanie osiągniętych celów we wskazanym rejonie

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Raczkach – instalacja (możliwość) monitoringu obejmującego teren wskazany w planie.
 • informowanie Urząd Gminy w Raczkach – o przepisach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksu wykroczeń.
 • informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanych miejscach w trakcie codziennych rannych obchodów.
Pokój i telefon tel: 87 564 1753 Raczki ulice:
1 Maja 1-35, Cmentarna, Gospodarska, J. Matejki, Kolejowa, Kolonia raczki, Kościelna 1-32, L. Paca, Moniuszki, Nowe Osiedle, Plac Kościuszki, Polna, Południowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stodolna, Szkolna, W. Stwosza, Zielona.
Wsie:
Bolesty, Jankielówka, Jaśki, Korytki, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczki, Moczydły, Planta, Słoboda, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka, Wierciochy, Witówka, Wronowo, Wysokie, Żółkowo, Dowspuda.

Imię i Nazwisko  asp.  Dariusz Kalinowski Rejon XVIII
tel. 885 997 250

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon parku oraz przystanku PKS w miejscowości Bakałarzewo z uwagi na występujące tam w godzinach 8.00- 22.00 wykroczenia porządkowe oraz przypadki niszczenia mienia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie informacji własnych dzielnicowego oraz składanych przez UG w Bakałarzewie zawiadomieniach o popełnieniu wykroczeń z art 124 § 1 KW.

Okres obowiązywania planu:

od 24.01.2019 r. do 24.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • styczeń/ luty: powiadomienie mieszkańców o działaniu priorytetowym dzielnicowego. Stosowanie kontroli rejonu .
 • marzec/ kwiecień: nawiązanie kontaktu z Dyrekcją Szkoły podstawowej w Bakałarzewie pod kątem przeprowadzenia rozmów profilaktycznych z młodzieżą, których tematem będzie poruszenie problematyki odpowiedzialności karnej osób nieletnich w przypadku naruszania przez nich przepisów porządkowych.
 • maj/ czerwiec: nawiązanie kontaktu z władzami UG w Bakałarzewie, przedyskutowanie możliwości objęcia rejonu monitoringiem. Stosowanie systematycznych kontroli i obserwacji powyższego rejonu, w przypadku potwierdzenia zjawiska stosowanie adekwatnych środków oddziaływania wychowawczego. Sukcesywne stosowanie kontroli rejonu, przeprowadzanie wspólnych działań z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.
 • lipiec: przeprowadzenie analizy przeprowadzonych działań. W przypadku utrzymywania się zjawiska, podjęcie decyzji mających na celu przeprowadzenie dodatkowych czynności zmierzających do wyeliminowania zjawiska lub modyfikacji działań podjętych dotychczas.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • UG w Bakałarzewie
 • dzielnicowi Posterunku Policji w Bakałarzewie
 • dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie
Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Matłak, Aleksandrowo, Góra, Klonowa Góra, Maryna, Skazdub Nowy, Skazdub Stary, Zdręby, Podgórze, Słupie, Chmielówka Stara, Suchorzec, Zajączkowo Folwark, Kamionka Poprzeczna, Malinówka, Sokołowo.

 Bakałarzewo ulice:  Rynek, Rzemieślnicza, Suwalska, Polna, Lipowa, Leśna, Krzywa, Klonowa, Kamieńska, Jeziorna, Akacjowa, Kwiatowa, Kamińskiego, Świerkowa


Imię i Nazwisko mł. asp.  Przemysław Grochowski Rejon XXVI
tel. 505 320 030

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Osiedle domków jednorodzinnych (bloków ), rejon sklepu „CEZAR” w Bakałarzewie przy ul. Osiedle Północ z uwagi na występujące tam wykroczenia porządkowe takie jak zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie sygnałów mieszkańców oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 22.01.2019 r. do 21.07.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • STYCZEŃ 2018 – Sporządzenie KZD, spotkanie z miejscowymi właścicielami sklepów spożywczo- przemysłowych w których sprzedawany jest alkohol i poruszenie zaistniałego problemu.
 • LUTY 2018 – Skierowanie w rejon patroli WPI oraz dzielnicowego. W godzinach 10:00-23:00.
 • MARZEC 2018 – Działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI.
 • KWIECIEŃ 2018 – Spotkania informacyjne z mieszkańcami rejonu, którzy mieszkają w miejscach gdzie występują powyższe zagrożenia.
 • MAJ 2018– Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, celem oddziaływania prewencyjnego w godzinach popołudniowo-nocnych.
 • STYCZEŃ - CZERWIEC- Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów, propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • lokalni przedsiębiorcy posiadający koncesje na sprzedaż alkoholu
 • Urząd Gminy w Bakałarzewie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bakałarzewie
Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Gębalówka, Karasiewo, Konopki, Kotowina, Nieszki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Płociczno, Podwólczanka, Sadłowina, Wólka, Wólka Folwark, Orłowo, Zajączkowo

 Bakałarzewo ulice: Młyńska, Kozia, Filipowska, Kolonie, Osiedle Północ, Zygmunta Starego, Pankiewiczów

 


Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.