PP w Bakałarzewie - KMP Suwałki

PP w Bakałarzewie

PP w Bakałarzewie

Posterunek Policji w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12

Imię i Nazwisko asp. szt. Gryszkiewicz Zdzisław

tel. 885 997 103

e-mail:zdzislaw.gryszkiewicz@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1750

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00

Punkt przyjęć interesantów w Raczkach

ul. Nowe Osiedle 4

wtorek 10.00-12.00   piątek 15.00-17.00


Imię i Nazwisko asp. szt.  Jan Jankowski

Rejon XVI
tel. 885 997 262

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo1@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego :

Spożywanie alkoholu  w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecanie w rejonie bloku nr 32 przy ul. Kościelnej  w Raczkach

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

-systematyczne kontrole  rejonu w ramach pełnionej służby obchodowej,

- przeprowadzanie systematycznych rozmów profilaktycznych w ramach pełnionej służby obchodowej z mieszkańcami na powyższy temat.

Pokój i telefon tel: 87 564 1753 Raczki ulice:
1 Maja 2-46, Browarna, Chłodna, Chrobrego, Kościelna 1-20 posesje, Kościelna 21-32 osiedle, Mieszka I-go, Nadrzeczna, Plac Kościuszki, Raczkowska, Suwalska, Wiśniowa, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego. 
Wsie:
Bakaniuk, Choćki, Franciszkowo, Józefowo, Koniecbór, Krukówek, Kurianki I, Kurianki II, Lipowo, Podwysokie, Rabalina, Rudniki, Sidory, Stoki, Żubrynek.

Imię i Nazwisko asp. Wojciech Wasilewski

Rejon XVII
tel. 885 997 263

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Zaśmiecanie i spożywanie alkoholu, przy ul. Plac Kościuszki w Raczkach  w okolicach parku  i przystanku autobusowego w porze dziennej i wieczorowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 22.07.2018 r. do 21.01.2019 r.

Zaplanowane działania:

spotkanie z mieszkańcami, przeprowadzenie rozmów celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; wzmożona kontrola rejonu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Raczkach- instalacja w ramach możliwości finansowych monitoringu obejmującego teren wskazany w planie uporządkowanie terenu w postaci przycięcia żywopłotu co ograniczy anonimowość przebywających we wskazanym miejscu osób.

Pokój i telefon tel: 87 564 1753 Raczki ulice:
1 Maja 1-35, Cmentarna, Gospodarska, J. Matejki, Kolejowa, Kolonia raczki, Kościelna 1-32, L. Paca, Moniuszki, Nowe Osiedle, Plac Kościuszki, Polna, Południowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stodolna, Szkolna, W. Stwosza, Zielona.
Wsie:
Bolesty, Jankielówka, Jaśki, Korytki, Lipówka, Ludwinowo, Małe Raczki, Moczydły, Planta, Słoboda, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka, Wierciochy, Witówka, Wronowo, Wysokie, Żółkowo, Dowspuda.

Imię i Nazwisko  asp.  Dariusz Kalinowski Rejon XVIII
tel. 885 997 250

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo3@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego :

Rejon  parku przy ul. Rynek w Bakałarzewie oraz przyległych obiektów handlowych z uwagi na  występujące tam wykroczenia porządkowe takie jak zaśmiecanie lub spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

- Sporządzenie karty zadania doraźnego, przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami samorządu lokalnego celem poinformowania o powyższej sytuacji, omówienie wspólnej koncepcji dotyczącej rozwiązania problemu.

przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z właścicielami oraz pracownikami przyległych placówek handlowych prowadzących sprzedaż alkoholi i omówienie powyższej problematyki z podkreśleniem możliwych  konsekwencji za spożywanie alkoholi w rejonie  sklepu oraz terenie bezpośrednio do niego przyległym.

- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami posesji znajdujących się w pobliżu rejonu parku, mających na celu zdiagnozowanie efektów prowadzonych dotychczas działań.

-działania wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu, kontrole i obserwacje parku oraz przystanku PKS, stosowanie adekwatnych środków oddziaływania wychowawczego

- w przypadku potwierdzenia powyższego zjawiska i braku efektów dotychczasowych działań, skierowanie w rejon dodatkowo patroli WPI. W przypadku tendencji spadkowej, prewencyjne i sukcesywne kontrole rejonu w różnych godzinach.

-kontynuowanie w ramach obchodu powyższych działań, w adekwatnych przypadkach stosowanie bardziej dolegliwych środków oddziaływania wychowawczego, ewentualnie wnioski do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe.

Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Matłak, Aleksandrowo, Góra, Klonowa Góra, Maryna, Skazdub Nowy, Skazdub Stary, Zdręby, Podgórze, Słupie, Chmielówka Stara, Suchorzec, Zajączkowo Folwark, Kamionka Poprzeczna, Malinówka, Sokołowo.

 Bakałarzewo ulice:  Rynek, Rzemieślnicza, Suwalska, Polna, Lipowa, Leśna, Krzywa, Klonowa, Kamieńska, Jeziorna, Akacjowa, Kwiatowa, Kamińskiego, Świerkowa


Imię i Nazwisko mł. asp.  Przemysław Grochowski Rejon XXVI
tel. 505 320 030

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo4@bk.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego :

Gromadzenie się młodzieży w rejonie ulicy Młyńskiej 11 w Bakałarzewie

Działania podejmowane przez dzielnicowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ramach działania planu priorytetowego:

 –  spotkanie z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bakałarzewie oraz przedstawicielami Urzędu Gminy w Bakałarzewie.

 – Działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami rejonu, którzy mieszkają w miejscach gdzie występują powyższe zagrożenia.

Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, skierowanie w rejon służb WPI celem oddziaływania prewencyjnego w godzinach popołudniowo-nocnych.

- Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów, propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.

Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Gębalówka, Karasiewo, Konopki, Kotowina, Nieszki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Płociczno, Podwólczanka, Sadłowina, Wólka, Wólka Folwark, Orłowo, Zajączkowo

 Bakałarzewo ulice: Młyńska, Kozia, Filipowska, Kolonie, Osiedle Północ, Zygmunta Starego, Pankiewiczów

 


Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.