PP w Bakałarzewie - KMP Suwałki

PP w Bakałarzewie

PP w Bakałarzewie

Posterunek Policji w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12

Imię i Nazwisko asp. szt. Gryszkiewicz Zdzisław

tel. 885 997 103

e-mail:zdzislaw.gryszkiewicz@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1750

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko  asp.  Dariusz Kalinowski Rejon XVIII
tel. 885 997 250

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon wiaty na ulicy Krzywej w miejscowości Bakałarzewo z uwagi na gromadzącą się tam w godzinach 16.00- 22.00 młodzież i związane z tym wykroczenia porządkowe oraz przypadki niszczenia mienia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych dzielnicowego, zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz składanych przez UG w Bakałarzewie zawiadomieniach o popełnieniu wykroczeń z art 124 § 1 KW.

Okres obowiązywania planu:

od 25.07.2019 r. do 25.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

Sierpień/ Wrzesień: Powiadomienie mieszkańców o działaniu priorytetowym dzielnicowego. Stosowanie kontroli rejonu. Nawiązanie kontaktu z GOK w Bakałarzewie pod kątem przeprowadzenia działań mających na celu zorganizowanie wolnego czasu dla młodzieży.

Październik:  Nawiązanie kontaktu z Dyrekcją Szkoły podstawowej w Bakałarzewie pod kątem przeprowadzenia rozmów profilaktycznych z młodzieżą, których tematem będzie poruszenie problematyki odpowiedzialności karnej osób nieletnich w przypadku naruszania przez nich przepisów porządkowych. 

Listopad: Stosowanie systematycznych kontroli i obserwacji powyższego rejonu w przypadku utrzymywania się zjawiska stosowanie adekwatnych środków oddziaływania wychowawczego

Grudzień / Styczeń:  Nawiązanie kontaktu z władzami UG w Bakałarzewie, przedyskutowanie możliwości objęcia rejonu monitoringiem. Sukcesywne stosowanie kontroli rejonu, przeprowadzanie wspólnych działań z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu. Przeprowadzenie analizy przeprowadzonych działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • Urząd Gminy w Bakałarzewie- instalacja monitoringu obejmującego teren wskazany w planie.
  • Gminny Ośrodek Kultury w Bakałarzewie- organizacja zajęć mających na celu pomoc dla młodzieży w zagospodarowaniu czasu wolnego.
  • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie- organizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Matłak, Aleksandrowo, Góra, Klonowa Góra, Maryna, Skazdub Nowy, Skazdub Stary, Zdręby, Podgórze, Słupie, Chmielówka Stara, Suchorzec, Zajączkowo Folwark, Kamionka Poprzeczna, Malinówka, Sokołowo.

 Bakałarzewo ulice:  Rynek, Rzemieślnicza, Suwalska, Polna, Lipowa, Leśna, Krzywa, Klonowa, Kamieńska, Jeziorna, Akacjowa, Kwiatowa, Kamińskiego, Świerkowa


Imię i Nazwisko mł. asp.  Przemysław Grochowski Rejon XXVI
tel. 505 320 030

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Poruszanie się po terenach leśnych kładami, motocyklami typu kros w rejonie zalesionym w okolicy jeziora Sumowo i w pobliżu miejscowości Nowa Wieś i Sadłowina gmina Bakałarzewo. Na skutek czego dochodzi do niszczenia zieleni, płoszenia zwierząt, wjeżdżanie na drogi i obszary objęte zakazami wjazdu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, turystów wypoczywających we wskazanym rejonie oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Okres obowiązywania planu:

od 22.07.2019 r. do 21.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

LIPIEC 2019 – Sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami miejscowości Nowa Wieś, Sadłowina

LIPIEC - SIERPIEŃ 2019 – Zbieranie informacji kto w rejonie gminy posiada kłady oraz motocykle, spotkania z mieszkańcami oraz odwiedziny rodzin na których będzie poruszania w/w problematyka, zintensyfikowanie kontroli we wskazanym rejonie.

WRZESIEŃ 2019 – Działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI. Spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu Gminy w Bakałarzewie

PAZDZIERNIK 2019 – Działania ze Strażą Leśną Nadleśnictwa w Olecku oraz leśniczym powyższego rejonu.

LISTOPAD 2019 – Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, skierowanie w rejon służb WPI celem oddziaływania prewencyjnego oraz wspólne patrole ze Strażą Graniczną.

GRUDZIEŃ 2019 - STYCZEŃ 2020 - Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów, propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • WPI KMP w Suwałkach- wspólne patrole
  • Dzielnicowi Posterunku Policji w Bakałarzewie – wspólne patrole
  • Straż Graniczna Rutce Tartak – wspólne patrole
  • Urząd Gminy w Bakałarzewie – spotkania informacyjne
  • Straż Leśna Nadleśnictwa w Olecku – wspólne patrole
     
Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Gębalówka, Karasiewo, Konopki, Kotowina, Nieszki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Płociczno, Podwólczanka, Sadłowina, Wólka, Wólka Folwark, Orłowo, Zajączkowo

 Bakałarzewo ulice: Młyńska, Kozia, Filipowska, Kolonie, Osiedle Północ, Zygmunta Starego, Pankiewiczów

 


Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.